Huisregels

Poppodium De Peppel hanteert de Algemene Bezoekersvoorwaarden van de VNPF (Vereniging Nederlandse Poppodia- en Festivals).

In Poppodium De Peppel zijn de in Nederland geldende wetten en normen van toepassing.

 • Respect voor medebezoekers, Poppodium De Peppel-medewerkers en het gebouw is vereist.
 • Houd rekening met de buurt en veroorzaak geen overlast op straat.
 • Poppodium De Peppel is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van, of schade aan, kleding en/of andere eigendommen van bezoekers.
 • In Poppodium De Peppel is roken niet toegestaan.
 • Het maken van audio- en/of video-opnamen is zonder toestemming vooraf van de artiesten niet toegestaan.
 • Poppodium De Peppel behoudt zich het recht om te fotograferen en audiovisuele opnames te maken tijdens haar events.
 • Indien u wenst niet gefotografeerd te worden of op beeld te komen, verzoeken we u vriendelijk dit kenbaar te maken bij de Poppodium De Peppel-medewerkers.
 • Reeds gekochte toegangskaarten of consumptiemunten worden niet retour genomen.
 • Bij binnentreden van het gebouw kan om identificatie gevraagd worden.
 • Bij binnentreden van het gebouw kan worden gefouilleerd.
 • Om gehoorbeschadiging te voorkomen wordt het gebruik van oordoppen aangeraden. Poppodium De Peppel is niet aansprakelijk voor het oplopen van eventuele beschadigingen aan het gehoor.
 • Iedere vorm van geweld, inclusief (seksueel) intimiderend gedrag, is verboden.
 • Iedere vorm van discriminerend gedrag, zowel mondeling als schriftelijk, is verboden.
 • Handel in hard en soft drugs, evenals het in bezit hebben en gebruik ervan is niet toegestaan in Poppodium De Peppel.
 • Onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken.
 • Het zelf meenemen van (alcoholische) dranken en/of etenswaren is niet toegestaan
 • Gebruik van de garderobe is op eigen risico. Wij behouden het recht afgifte van voorwerpen in de garderobe te weigeren, waaronder objecten van een naar mening van Poppodium De Peppel te grote omvang. Per afgegeven voorwerp wordt 1 ontvangstbewijs vertrekt. Teruggave geschiedt uitsluitend tegen overhandiging van het ontvangstbewijs.
 • Het gebruiken of bij zich hebben van wapens is verboden. Bij wapenbezit zal te allen tijde zonder overleg de politie worden gewaarschuwd.

Poppodium De Peppel en haar officieel erkende portiers hebben het recht bij gegronde redenen personen de toegang te ontzeggen en/of bij overtreding van de huisregels uit het pand te verwijderen. Ook kan de politie worden gewaarschuwd.

DISCLAIMER
Poppodium De Peppel besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Poppodium De Peppel is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet of technische storingen. Alle informatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

KAARTVERKOOP & PRIVACYBELEID
Poppodium De Peppel behandelt je persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, wat betekent dat jouw gegevens alleen worden gebruikt voor datgene wat hierboven beschreven is tenzij anders overeengekomen is.

Voor het online kopen van kaarten dien je een profiel aan te maken. Om een bestelling te verwerken hebben we je persoonsgegevens nodig. Je persoonsgegevens worden verwerkt in ons klantenbestand. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Je e-mailadres kunnen wij ( indien je daar toestemming voor hebt gegeven bij aanmelding) gebruiken om je via e-mail op de hoogte te houden van nieuws. Bijvoorbeeld als een concert waarvoor je kaarten hebt gekocht is afgelast of om te melden dat er een top-artiest naar Poppodium De Peppel komt. Wij zullen je maximaal 2 keer per maand mailen.

Je betaalgegevens zijn beveiligd tegen misbruik. Voor je online betaling maken wij gebruik van betaalmethoden die door de banken zijn goedgekeurd en uitgebreid zijn beveiligd.

Reeds gekochte kaarten worden niet retour genomen.

Door onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat activiteiten worden verplaatst of geannuleerd. In dit geval zal Poppodium De Peppel het toegangsgeld restitueren of een nieuwe datum van dezelfde activiteit aanbieden.

Handel in tickets met als doel het verkrijgen van winst is niet toegestaan. Op verdenking hiervan wordt betreffende kaart en / of afhaalbewijs ongeldig gemaakt.

Geluid
Blootstelling aan harde muziek kan leiden tot gehoorbeschadiging. Poppodium De Peppel houdt zich aan de wettelijk vastgestelde geluidsnormen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

Alcoholbeleid
Per 1 januari 2014 is de minimale leeftijd voor alcoholgebruik in Nederland verschoven naar 18+, dit geldt uiteraard ook voor bezoekers van Poppodium De Peppel.

Het gebruik van alcohol onder de 18 is verboden, hier wordt dus ook op gecontroleerd door het aanwezige personeel. Net als in het dagelijks leven is het verplicht om identiteitsbewijs bij je te hebben, ben je niet in het bezit hiervan dan kunnen wij je de toegang tot Poppodium De Peppel weigeren.